TESTY PENETRACYJNE SIECI Wi-Fi

SZYFROWANIE | KALI LINUX | AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

Audyty bezpieczeństwa sieci WiFi

Cyberprzestępcy często decydują się na penetrację sieci WIFI ponieważ nie rzadko uzyskują w ten sposób dostęp do wewnętrznej infrastruktury organizacji. Rozwiązaniem problemów są testy penetracyjne sieci Wi-Fi. Za pomocą kompleksowych testów penetracyjnych nasi operatorzy zlokalizują wszystkie nieautoryzowane punkty dostępowe, luki w zabezpieczeniach Twojej sieci WIFI. Raport, który otrzymasz będzie zawierał wszystkie zgromadzone informacje wraz z remediacją podatności.

testy penetracyjne sieci WiFi
testy penetracyjne sieci WiFi
Metodologia

Metodologia, którą wykorzystujemy jest oparta na następujących standardach branżowych, które pomagają firmom poprawić kontrolę bezpieczeństwa sieci WIFI przed nieautoryzowanym dostępem. Są to:
– Open Wireless Security Assessment Methodology
– OWASP Guide
– NIST 800-115
– The Pen Testing Execution Standard (PTES)
– PCI Pen Testing Guidance

Jak pracujemy przy testach w wariancie niejawnym?

Wariant niejawny oznacza formułę, w jakiej występują operatorzy. Audyt w tej opcji oznacza, że operatorzy z ukrycia, bez wzbudzania podejrzeń personelu bądź przy zastosowaniu technik maskowania prowadzą testy bezpieczeństwa sieci WiFi, tak aby zachować pełną realistykę potencjalnych zachowań cyberprzestępców. Dlatego wariant niejawny jest szczególnie przydatny w celu oceny rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa sieci WiFi.

  • Testy WiFi poprzedzone są obszernym wywiadem OSINT
  • Przed audytem bezpieczeństwa WiFi wykonujemy rekonesans fizyczny obiektu
  • Ataki na sieci prowadzimy w ukryciu w kilku punktach pomiarowych
  • Testy wykonywane są wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów
Etapy testów penetracyjnych

Testy penetracyjne składają się z kilku etapów. Nasi operatorzy w pierwszej kolejności dokonają szczegółowego rekonesansu sieci bezprzewodowych. Kolejnym etapem będzie wykrycie luk w zabezpieczeniach oraz proces ich eksploitacji.

Na samym końcu zostanie wykonany raport, który będzie zawierał wszystkie zgromadzone informacje wraz z remediacją podatności.

Czas trwania testów penetracyjnych sieci bezprzewodowych zależy od rozmiaru infrastruktury badanej firmy. Średni czas to 1-2 tygodni.
Szczegółowy raport z przeprowadzonych testów wraz z dokumentacją fotograficzną.
Testy obejmują analizę firmowej sieci WIFI jak również testy poziomu bezpieczeństwa pracy zdalnej.
W porozumieniu z klientem ustalamy roboczy, dogodny termin działań lub czasookres, w którym może nastąpić audyt.
“Do 2025 r. ponad 36 milionów Amerykanów będzie wykonywać swoją pracę zdalnie, co według niektórych analityków oznacza 87-procentowy wzrost po pandemii. Możliwość pracy poza biurem skłoniła wielu pracowników do wybierania otwartych przestrzeni, takich jak kawiarnie, restauracje, terminale i inne miejsca publiczne do wykonywania swoich zadań, zwiększając podatność organizacji i ludzi na cyberataki poprzez niebezpieczeństwa związane z publicznym Wi-Fi.”
- lumificyber
Profesjonalizm

Zapewniamy zespół ekspertów i pasjonatów w swoich specjalizacjach.

Poufoność

Gwarantujemy pełną poufność dla naszych klientów. 

Legalność

Nasze działania są w 100% legalne.