RED TEAMING

SYMULACJA ATAKU | CYBERATAK | SOCJOTECHNIKA

Red Team

Są to specjaliści, którzy symulują zaawansowane i trwałe zagrożenia (w ramach Red Teaming), jakie mogą występować wobec organizacji. Ich działania są skierowane na określone cele, które mają osiągnąć, podszywając się pod rzeczywistych atakujących. Zaangażowanie zespołu Red Team jest szczególnie wartościowe dla dojrzałych organizacji z wysoko rozwiniętymi praktykami bezpieczeństwa. Dostarcza ono cennych informacji pozwalając na lepsze zrozumienie potencjalnych luk w zabezpieczeniach i odpowiednie przygotowanie na możliwe zagrożenia ze strony hackerów i grup ATP

Red teaming to proces symulacji ataku przeprowadzanego przez niezależny zespół operatorów Red Team, na organizację w celu identyfikacji słabych punktów w jej systemach, procedurach i infrastrukturze.
Szczegółowy i kompletny raport z przeprowadzonych testów Red Teaming.
Czas trwania symulacji Red Teaming może być różny w zależności od zakresu i skomplikowania infrastruktury organizacji. Zazwyczaj taki test może trwać od 2 do nawet kilku tygodni.
Tak! Napisz do nas w tej sprawie email bądź uzupełnij formularz kontaktowy.

Dlaczego prowadzenie testów Red Teaming jest ważne dla organizacji?

 • Identyfikacja luk w zabezpieczeniach – symulacje Red Teaming pozwalają na identyfikację słabych punktów w infrastrukturze, systemach i procedurach bezpieczeństwa organizacji. Dzięki temu można zrozumieć, jakie zagrożenia mogą zostać wykorzystane przez rzeczywistych przeciwników.
 • Symulacja rzeczywistego ataku – operacje Red Teaming są przeprowadzane w sposób zbliżony do rzeczywistego ataku, co pozwala na ocenę, jak organizacja radzi sobie w sytuacji zagrożenia. To umożliwia doskonalenie reakcji i działań naprawczych.
 • Zwiększenie świadomości – Przeprowadzenie testów Red Teaming pozwala na zwiększenie świadomości pracowników i zarządu organizacji w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz wrażliwości na stosowanie socjotechniki.
 • Poprawa polityki bezpieczeństwa – Analiza wyników symulacji Red Teaming dostarcza wartościowych informacji na temat skuteczności istniejących zabezpieczeń i polityki bezpieczeństwa. To umożliwia wprowadzenie odpowiednich zmian i usprawnień w celu zwiększenia odporności organizacji na ataki.
 • Przeciwdziałanie atakom – Dzięki przeprowadzeniu testów Red Teaming organizacja może zidentyfikować potencjalne luki i zagrożenia zanim zostaną one wykorzystane przez rzeczywistych przeciwników. Pozwala to na wdrożenie odpowiednich środków zapobiegawczych i zminimalizowanie ryzyka ataku.
 • Weryfikacja efektywności rozwiązań bezpieczeństwa – Testy Red Teaming pozwalają na weryfikację, czy stosowane rozwiązania i narzędzia bezpieczeństwa są wystarczająco skuteczne w ochronie organizacji przed atakami.
red teaming
Etapy operacji Red Teaming
 • Planowanie: Operatorzy Red Team zbierają informacje na temat organizacji, jej infrastruktury, systemów i zasobów. Określane są cele i zakres testu, a także wybierane techniki i metody, które zostaną wykorzystane podczas symulacji ataku.
 • Rekonesans: Jest to etap zbierania informacji, w tym za pomocą białego wywiadu (OSINT), aby zdobyć jak najwięcej danych, które mogą pomóc w realizacji celów ataku.
 • Analiza zagrożeń: Zespół identyfikuje potencjalne zagrożenia i luki w zabezpieczeniach organizacji. Ocenia podatność systemów, aplikacji, infrastruktury sieciowej i zachowań pracowników na różne rodzaje ataków.
 • Przygotowanie planu ataku: Na podstawie zebranych informacji i analizy zagrożeń, zespół Red Team opracowuje szczegółowy plan ataku.
 • Wykonanie ataku: Operatorzy przeprowadzają symulację ataku na organizację, wykorzystując różne techniki. Prowadzą testy penetracyjne, ataki socjotechniczne, testy fizyczne, audyt WiFi oraz dokonują prób przejęcia kontroli nad systemami.
 • Analiza i raportowanie: Zespół Red Team analizuje wyniki symulacji. Tworzy szczegółowy raport zawierający opis znalezionych luk w zabezpieczeniach, zidentyfikowane zagrożenia oraz zalecenia dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa. Następnie prezentuje raport klientowi.
Poznaj nasze pozostałe usługi
W ramach operacji Red Teaming otrzymasz wszystkie przestawione usługi, z których można skorzystać również oddzielnie.

Jest to kompleksowe podejście do testowania i weryfikacji bezpieczeństwa organizacji. W jej skład operacji wchodzą różnorodne usługi, takie jak testy bezpieczeństwa fizycznego, które pozwalają na ocenę fizycznych zabezpieczeń i infrastruktury. Testy penetracyjne sieci WiFi służące identyfikacji potencjalnych luk w bezprzewodowej infrastrukturze. Dodatkowo, Cyberdochodznia pozwalają na zbieranie informacji o organizacji i zagrożeniach dla niej. Wszystkie te elementy współgrają z zaawansowanymi testami socjotechnicznymi, które badają reakcje pracowników na symulowane ataki i pomagają identyfikować potencjalne ryzyko związane z działaniami użytkowników.

Testy bezpieczeństwa fizycznego
Przejdź do usługi
weryfikacja kandydatów i sprawdzanie pracowników
Zaawansowane testy socjotechniczne
Przejdź do usługi
981224
Testy penetracyjne sieci WiFi
Przejdź do usługi
34583
Cyberdochodzenia
Przejdź do usługi
Profesjonalizm

Zapewniamy zespół ekspertów i pasjonatów w swoich specjalizacjach.

Poufoność

Gwarantujemy pełną poufność dla naszych klientów. 

Legalność

Nasze działania są w 100% legalne.