CYBERDOCHODZENIA

OSINT | REKONESANS | ŚLEDZTWO

Usługi w ramach cyberdochodzeń OSINT

Dochodzenia OSINT dotyczące cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości mogą być prowadzone wyłącznie przez najbardziej wyspecjalizowanych weteranów branży, którzy przeszli najbardziej rygorystyczne szkolenia, posiadają dogłębną znajomość przepisów i regulacji w tym zakresie.Rodzaje cyberdochodzeń, które prowadzimy przede wszystkim:

Szybkie skanowanie Internetu przy procesie rekrutacji

Przeprowadzimy dla Ciebie wywiad otwartych źródeł informacji na temat pracownika - przed lub w trakcie procesu zatrudnienia. Analiza OSINT odbywa się na podstawie danych podanych przez klienta i kandydata, bądź ogranicza się wyłącznie na wskazaniu obiektu działań przez klienta. Dowiesz się o m.in. długach, historii pracy, doświadczeniu, wcześniejszej działalności, opiniach z poprzedniego miejsca pracy, aktywności w sieci Internet oraz mediach społecznościowych, ukrytej aktywności pod przybranymi tożsamościami, zobowiązaniach.

Dochodzenie w zakresie cyberprzestępczości

Padłeś ofiarą cyberoszutstów lub Twoja firma? Podejrzewasz zainteresowanie cyberprzestępców Twoją działalnością? Wobec Twojej organizacji prowadzone są nielegalne czynności? Może próbowano wyłudzić od Ciebie wrażliwe informacje? Dzięki tej usłudze przeprowadzimy dla Ciebie indywidualne śledztwo dotyczące cyberprzestępczości. Zgromadzimy i zabezpieczymy dowody elektroniczne. Pomożemy także w kontakcie z organami ścigania.

Wsparcie śledztwem OSINT przy cyberincydencie

Atak z wykorzystaniem ransomware, wyciek danych czy zagrożenie wewnętrzne (Insider Threat) - to tylko nieliczne z wielu zagrożeń, które będzie powodowało powstanie incydentu cyberbezpieczeństwa w Twojej organizacji. Podczas jego trwania, zbierzemy dla Ciebie jak najwięcej danych i zabezpieczymy cyfrowe dowody. Będziemy dążyć do ustalenia źródła powstania incydentu, jego rozmiarów i potencjalnych negatywnych skutków. Wesprzemy Ciebie w procesie szybkiego usunięcia danych z ogólnodostępnych kanałów w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wrażliwych informacji.

Rekonesans infrastruktury IT

Nie daj zaskoczyć się hakerom. Nasi specjaliści przeprowadzą zwiad Twojej firmowej infrastruktury IT. Dzięki temu dowiesz się między innymi o niezabezpieczonych urządzeniach podpiętych do Internetu i otwartych portach, a także aplikacjach opartych o przestarzałe wersje znanych systemów. Skutecznie przetestujemy sieci i serwery. Zidentyfikujemy błędy w konfiguracji, luki zabezpieczeń w wystawionych na cyberataki usługach. Poddamy analizie domeny i subdomeny Twojej organizacji.

Monitoring wycieków wrażliwych informacji

Sprawdzimy czy ważne lub wrażliwe dane dla Twojej firmy (bazy danych, hasła, dane klientów, dane płatnicze, dane personalne, tajemnice handlowe, umowy) znajdują się w wyciekach danych dostępnych w Deep Web, Dark Web, Darnet czy w jawnej części Internetu. Z usługi możesz skorzystać w ramach pojedynczego sprawdzenia zakończonego raportem podsumowującym lub wybrać stały monitoring wszystkich dostępnych źródeł w sieci Internet, aby otrzymywać wyprzedzające informacje zapewniając sobie niezbędny czas na reakcję.

Usługi analityczne OSINT

Rozpoznanie OSINT prowadzone jest przez naszych operatorów w celu wykrywania, monitorowania i śledzenia potencjalnych zagrożeń cyberbezpieczeństwa mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa systemów IT oraz zdolnych wpłynąć na ciągłość działania Twojej organizacji. Analiza otwartych źródeł informacji może przybrać charakter pojedynczej, doraźnej usługi, jak również cyklicznej.Kształt niestandardowej usługi analitycznej OSINT ustalany jest w początkowej fazie wspólnie z klientem.

Śledztwa OSINT w miejscu pracy

Jednym z poważnych zagrożeń wewnętrznych dla organizacji jest nieuczciwy pracownik , który ma lub miał autoryzowany dostęp lub wiedzę na temat zasobów organizacji, w tym personelu, obiektów, poufnych informacji, sprzętu, sieci i systemów. Dzięki temu może on wyrządzić szkodę firmie poprzez nieautoryzowane ujawnienie informacji, sabotaż, szpiegostwo czy kradzież danych. Prowadzone przez nas dochodzenie OSINT pomoże w sprawnym wykryciu sprawcy i minimalizacji strat spowodowanych przez pracownika.

Sprawdzenie konkurencji lub kontrahenta

Zweryfikujemy dla Ciebie wiarygodność Twojego kontrahenta. Analiza podlegać będzie między innymi kondycja finansowa, powiązania kapitałowo-osobowe, zadłużenia, informacje o działalności oraz ocenę możliwości podjęcia współpracy wypracowaną przez naszych niezależnych ekspertów. Sprawdzimy także, Twoją konkurencję. Dzięki zdobytym, wyprzedzającym informacjom zyskasz możliwość kontrolowania wpływu na biznes. Przewidzisz, co może wydarzyć się. Poddamy ocenie także wierność zawodową obecnych współpracowników.

Weryfikacja reputacji firmy w Internecie

Jako organizacja, zarówno Twoi pracownicy, jak i infrastruktura są każdego dnia narażeni na wiele sposobów ataków cybernetycznych. Nasze usługi cyberdochodzeniowe mają na celu odkrywanie tego, co ludzie mówią o Tobie w sieci, aby pomóc chronić i utrzymywać wysoki poziom bezpieczeństwa. Sprawdzimy dla Ciebie niepochlebne komentarze i podejmiemy czynności w celu eliminacji działań negatywnie wpływających na prowadzony biznes. Zlokalizujemy fałszywe profile organizacji podszywające się za Twoją organizację oraz odzyskamy skradzione profile społecznościowe.

OSINT

OSINT - wsparcie usług kancelarii prawnych

Zebranie dokładnych i kompletnych danych ma kluczowe znaczenie dla każdego rodzaju postępowania sądowego – cywilnego lub karnego. Kancelarie prawne bez względu na to czy reprezentują powoda, czy osobę pozwaną, muszą mieć do dyspozycji wszystkie dane, niezależnie od tego, czy są one korzystne lub nie dla jego klienta. Dostępność, bądź brak tych informacji może decydować o sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Dlatego wiemy jak ważnym elementem jest śledztwo OSINT w tym przypadku.

  • Nasi operatorzy posiadają bogate doświadczenie w zbieraniu informacji i materiałów dowodowych nabyte w służbie, oparte na realizacji kilkuset spraw operacyjnych.
  • Wszystkie informacje zawarte w naszych raportach są przygotowane na potrzeby postępowania sądowego, w którym mogą zostać wykorzystane.
  • Całość danych pozyskiwana jest w sposób 100% legalny.
  • Przetwarzane informacje są zgodne z wytycznymi dotyczącymi prywatności.
Nasza metodologia pracy
Podczas pracy nad cyberdochodzeniami nasi operatorzy przede wszystkim kierują się następującymi praktykami:
  • Na etapie analizy operatorzy zabezpieczają dowody elektroniczne
  • Każda informacja jest weryfikowana w kilku niezależnych źródłach
  • Zebrane metadane zostają zabezpieczone i opisane w sposób zrozumiały osoby nie będącej specjalistą
  • Analiza i wnioski z niej płynące oparte są na zebranych dowodach.
  • Zastosowane techniki i uzyskane ustalenia muszą być możliwe do powtórzenia przez innego badacza.
Open-Source Intelligence (OSINT) inaczej biały wywiad, definiuje się jako czynność polegającą na gromadzeniu i analizowaniu publicznie dostępnych danych do celów wywiadowczych.
Przy prowadzeniu dochodzeń OSINT operatorzy natrafiają na pełen przekrój danych: osobowe, podmiotowe, adresowe, bankowe, finansowe, geolokalizacyjne, ubezpieczeniowe, techniczne związane z cyberbezpieczeństwem oraz powiązania kapitałowo-osobowe.
W zależności od wielkości zadania. Średnio wymagająca sprawa trwa 2-7 dni.
Wszystkie dane pozyskiwane są w sposób legalny z otwartych źródeł informacji takich jak: Internet, media społecznościowe, rejestry, bazy danych, prasa oraz wiele innych.
Oczywiście! Będziemy się cieszyć, jeżeli przygotujesz niestandardowe zadanie, które będzie wyzwaniem dla naszego zespołu. Na pewno stawimy mu czoła.

Chcesz wiedzieć jak prowadzić śledztwa OSINT

Nauczysz się tego na naszym szkoleniu >>>ZOBACZ<<<

Profesjonalizm

Zapewniamy zespół ekspertów i pasjonatów w swoich specjalizacjach.

Poufoność

Gwarantujemy pełną poufność dla naszych klientów. 

Legalność

Nasze działania są w 100% legalne.