TESTY BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO

OSINT | LOCKPICKING | ROZPOZNANIE

Jest to proces oceny bezpieczeństwa infrastruktury fizycznej organizacji, który polega na symulowaniu ataków przeprowadzanych przez etycznych hakerów w celu zidentyfikowania słabych punktów i potencjalnych luk w zabezpieczeniach.
Testy te pozwalają organizacjom zidentyfikować i usunąć potencjalne luki w zabezpieczeniach infrastruktury fizycznej, minimalizując ryzyko nieautoryzowanego dostępu do budynków, pomieszczeń i danych.
Czas trwania fizycznego testu penetracyjnego może być różny w zależności od zakresu i skomplikowania infrastruktury organizacji. Zazwyczaj taki test może trwać od 2 do 3 tygodni.
Termin przewidziany na realizację zadania ustalany jest zawsze z klientem, w trybie roboczym w zależności od sytuacji.
testy bezpieczeństwa fizycznego
Z jakich technik korzystają nasi operatorzy podczas symulacji ataku fizycznego?

Audyty bezpieczeństwa fizycznego

Nawet najlepsze zabezpieczenia systemów informatycznych, regularne prowadzone testy bezpieczeństwa i audyty nie ustrzegą przed zagrożeniami, które spowodowane są błędem ludzkim. W przypadku hakerów nie tylko źle zabezpieczona infrastruktura IT stanowi potencjalny wektor ataku. Coraz częstszym zagrożeniem dla firm są przestępcy wykradający informacje, korzystający z luk w zabezpieczeniach fizycznych obiektów firm czy korporacji. Z pomocą przychodzą testy bezpieczeństwa fizycznego. Opisane niżej techniki prowadzenia fizycznych testów penetracyjnych są jednymi z wielu, które wykorzystujemy na co dzień w swojej pracy.

Klonowanie RFID

Operator będzie próbował zbliżyć się do identyfikatorów/kart dostępowych pracowników na tyle, aby je odczytać i skopiować za pomocą specjalnego "klonera". Po wykonaniu kopii karty, operator użyje jej do próby uzyskania dostępu do obiektu omijając tym samym zabezpieczenia Systemu Kontroli Dostępu.

Fałszowanie identyfikatorów

Dzięki wcześniejszemu rekonesansowi prowadzonemu w Internecie oraz na miejscu w obiekcie, operatorzy są w stanie odtworzyć bądź zdobyć identyfikatory używane przez organizację, a następnie posługują się nimi, podszywając się za pracowników w celu uzyskania dostępu do obiektu i prowadzenia dalszych działań.

Tailgating

Użycie socjotechniki przez operatora w celu wejścia "na ogonie" lub "na plecach" nieświadomego pracownika na teren atakowanego obiektu ma na celu uzyskanie poufnych informacji. W tej formie ataku socjotechnicznego wykorzystuje się nieostrożność osób pracujących w organizacji.

Ataki z fizycznym dostępem do systemów, urządzeń lub sieci

Po przedostaniu się operatorów na teren organizacji mają oni do dyspozycji szereg narzędzi i technik, które mogą wykorzystać do przeprowadzenia ataków - np. wpięcie urządzeń sniffujących do sieci LAN i kontrolowane gromadzenie informacji, podpięcie złośliwych urządzeń do komputerów zbierających poświadczenia użytkowników, instalacja złośliwego oprogramowania w systemach, pozostawienie w pomieszczeniach maskujących urządzeń rejestrujących audio/video, podmiana urządzeń peryferyjnych na spreparowane - umożliwiające przejęcie danych/kontroli dostępu.

Uzyskanie dostępu do wrażliwych obszarów

Nasz zespół operatorów podejmie próby uzyskania dostępu do wrażliwych obszarów budynku, takich jak serwerownie, biura kierownicze/zarządów i inne kluczowe lokalizacje, które wymagają szczególnej ochrony. Mimo że te obszary powinny być odpowiednio zabezpieczone, doświadczenie pokazuje, że w praktyce nie zawsze jest to zapewnione. Potencjalny sukces w uzyskaniu dostępu do tych pomieszczeń pozwoliłby na przeprowadzenie ataków, które mogą wiązać się z poważnymi skutkami dla organizacji. Dlatego kluczowym celem naszego testu jest identyfikacja ewentualnych słabości i zaproponowanie odpowiednich środków zaradczych.

Otwieranie zamków (Lockpicking)

Większość nowoczesnych drzwi jest wyposażona w zabezpieczenia, które mają na celu utrudnienie otwierania zamka i nieautoryzowanego dostępu. Jednak, nasz wyszkolony zespół operatorów specjalizujących się w testowaniu bezpieczeństwa fizycznego obiektów potrafi skutecznie radzić sobie z tymi zabezpieczeniami. Operatorzy posiadają uprawnienia kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, co umożliwia im legalne posługiwanie się profesjonalnymi narzędziami do przełamywania zabezpieczeń. Dzięki temu możemy przeprowadzić rzetelne i kompleksowe testy.

Przejęcie urządzeń / danych

Przejęcie urządzeń lub danych to kluczowy aspekt testów bezpieczeństwa fizycznego, pozwalający na ocenę skuteczności środków ochrony przed kradzieżą w kontrolowanych warunkach. Nasz doświadczony zespół operatorów wykorzystuje specjalne techniki, które umożliwiają im niezauważone przedostanie się do pomieszczeń. Po uzyskaniu dostępu, operatorzy lokalizują i przejmują będące celami urządzenia oraz dokumenty w sposób niepostrzeżony a następnie opuszczają teren organizacji.

Omijanie kontroli dostępu/barier fizycznych

Przy użyciu profesjonalnych narzędzi, nasi operatorzy potrafią przeprowadzić próby obejścia systemów ochrony, takich jak karty dostępu, systemy CCTV, bramy, szlabany czy drzwi. Testy te pozwalają na zidentyfikowanie potencjalnych luk w zabezpieczeniach, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa organizacji. Jest to ważny aspekt testów bezpieczeństwa fizycznego, który pozwala na ocenę rzeczywistej skuteczności tych zabezpieczeń.

Podszywanie się pod inne osoby

Po uprzednim przygotowaniu scenariusza uwiarygadniającego tzw. "legendę" operator wciela się w przygotowaną rolę i próbuje podstępem nakłonić użytkowników organizacji do udzielenia wrażliwych informacji lub dostępu do pomieszczeń, obiektów lub innych zasobów będących w ich posiadaniu. Może to nastąpić np. drogą telefoniczną, elektroniczną, jak również osobiście. Atak może być prowadzony zarówno przeciwko jednej osobie lub wielu osobom.

Jakie obszary bezpieczeństwa fizycznego badamy?
- Bramy, ogrodzenia, szlabany
- Zamki mechaniczne i elektroniczne
- Alarmy
- Zasięgi kamer CCTV
- Czujniki okienne
- Czujniki ruchu
- Oświetlenie bezpieczeństwa
- Bezpieczeństwo sieci
- Bezpieczeństwo systemów
- Systemy kontroli dostępu (SKD)
- Systemy monitoringu wizyjnego CCTV
- Systemy ochrony technicznej BMS, SMS, PSIM, VMS
- Procedury dostępu fizycznego
- Procedury ochrony obiektu
- Plany budynków
- Procedury bezpieczeństwa
- Układ infrastruktury
Nasza metodologia pracy

Metodologia zapewnia kompleksowe podejście do testów bezpieczeństwa fizycznego. W początkowej fazie specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa zbierają informacje na temat obiektu i organizacji. Następnie zebrane informacje konfrontują z danymi pozyskanymi w ramach tzw. białego wywiadu (OSINT). Do tego momentu pozyskane informacje stanowią podstawę wstępnego rozpoznania obiektu przez operatorów. Następnie mając już wszystkie niezbędne informacje nasi operatorzy Red Team opracowują plan, w którym zostaną wykorzystane stworzone przez nich scenariusze działań. Elementem finalizującym jest sama akcja operatorów czyli symulacja ataku cyberprzestępców czyli fizyczne wejście do obiektu. Po zakończeniu zadań, wyniki i spostrzeżenia zostają poddane analizie. Dzięki takiemu podejściu do testów penetracyjnych klient otrzymuje pełen obraz swojej aktualnej sytuacji bezpieczeństwa fizycznego w postaci raportu zawierającego szczegółowe informacje o zidentyfikowanych zagrożeniach, słabościach i rekomendacjach dotyczących poprawek, a także wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu skutecznych procedur bezpieczeństwa fizycznego

Fazy testu bezpieczeństwa fizycznego
 • Faza 1 - Analiza informacji
 • Faza 2 - Przeprowadzenie rozpoznania OSINT
 • Faza 3 - Wstępny rekonesans obiektu przez zespół Red Team
 • Faza 4 - Opracowanie planu testu i scenariuszy ataku fizycznego
 • Faza 5 - Realizacja wejścia fizycznego do obiektu
 • Faza 6 - Analiza wyników działań
 • Faza 7 - Raportowanie
 • Faza 8 - Wsparcie wdrożenia rekomendacji

Co obejmuje zakres fizycznego Red Teamingu?
 • Ocenę fizycznej infrastruktury

 • Realistyczne symulacje ataków

 • Ocenę świadomości personelu

 • Dokładną analizę i raport 

Jakie są korzyści z raportu?
 • Dokładne raporty z wynikami testów i zidentyfikowanymi słabościami
 • Wsparcie w dostosowaniu się do regulacji i standardów bezpieczeństwa
 • Poprawę zabezpieczeń fizycznych organizacji
 • Praktyczne uświadomienie zagrożeń pracownikom
Co otrzymasz w ramach raportu?
 • Materiał audio-wizualny z operacji Red Team
 • Szczegółowy opis informacji uzyskanych podczas faz zbierania informacji i rozpoznania
 • Dokumentację fotograficzną, obrazującą konkretne zdarzenia, sytuacje lub potencjalne luki
 • Konkretne zalecenia dotyczące ograniczenia ryzyka w przyszłości
 • Dokładne przedstawienie kroków, metod i pretekstów wykorzystanych podczas realizacji zlecenia
Czego dowiesz się z raportu?
 • Identyfikacji słabych punktów w systemach i infrastrukturze fizycznej
 • Możliwości minimalizacji ryzyka utraty danych i innych cennych aktywów
 • Informacji o świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa fizycznego
 • Uświadomienie rodzaju szkód, na jakie firma może być narażona wskutek luk w zabezpieczeniach
 • Reakcji personelu na sytuacje potencjalnie niebezpieczne

Testy penetracyjne sieci Wi-Fi

Testy penetracyjne sieci Wi-Fi są doskonałym uzupełnieniem testów bezpieczeństwa fizycznego, stanowiąc optymalne dopełnienie kompleksowej oceny infrastruktury fizycznej organizacji. Prowadzony w oparciu o wypracowaną metodykę, audyt sieci Wi-Fi pozwala precyzyjnie ocenić podatności sieci bezprzewodowej na potencjalne ataki hakerów i identyfikować słabe punkty infrastruktury fizycznej organizacji.

546546456
Profesjonalizm

Zapewniamy zespół ekspertów i pasjonatów w swoich specjalizacjach.

Poufoność

Gwarantujemy pełną poufność dla naszych klientów. 

Legalność

Nasze działania są w 100% legalne.