AUDYT BEZPIECZEŃSTWA IT

Audytujemy, aby podwyższyć poziom bezpieczeństwa organizacji,
zgodnie z najnowszymi standardami, normami i wytycznymi.


Problem cyberataków na organizacje
i świadomości pracowników

Miałeś świadomość, że każdego roku aż 83% wszystkich firm doświadcza ataku phishingowego?

Wiedziałeś, że w 2022 r. ataki hakerskie typu phishing, stanowiły prawie 36% wszystkich naruszeń danych?

Wiesz, że średnia wartość okupu w Polsce w przypadku ataku ransomware wynosi 670 tyś. zł?


Spełnij wymagania cyberbezpieczeństwa
i zachowaj kontrolę dzięki skutecznemu audytowi

Uzyskaj zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji organizacji z normą ISO/IEC 27001

Dostosuj organizację do przepisów Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC) i dyrektywy NIS2

Podnieś poziom cyberbezpieczeństwa swojej organizacji, poznaj potencjalne zagrożenia

Jak rozwiązujemy problemy
związane z cyberbezpieczeństwem?

Audyt cyberbezpieczeństwa

Nasz 6-etapowy proces
 • Audyt organizacji - poznanie jej słabych punktów i struktury
 • Analiza bieżącego stanu bezpieczeństwa organizacji
 • Sprawdzenie zgodności działań z normą ISO 27001
 • Analiza polityk bezpieczeństwa, procedur i dokumentacji
 • Audyt bezpieczeństwa fizycznego
 • Audyt infrastruktury sieciowej

Co dostaniesz?
 • Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa organizacji
 • Zidentyfikowanie zagrożenia i luki w zabezpieczeniach
 • RAPORT - rekomendacje działań naprawczych
 • Zalecenia dostosowania organizacji pod kątem przepisów NIS2
szkolenie cybersecurity


Cennik

Audyt cyberbezpieczeństwa

5000 zł

Płatność jednorazowa - wycena indywidualna

Nasz 6-etapowy proces
 • Zrealizujemy audyt organizacji, sprawdzając jej słabe strony
 • Sprawdzimy stan systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Zweryfikujemy zgodność z normą ISO 27001
 • Wykonamy analizę dokumentacji
 • Sprawdzimy bezpieczeństwo fizyczne organizacji
 • Skontrolujemy infrastrukturę sieciową
Co dostaniesz?
 • Podniesiemy poziom cyberbezpieczeństwa
 • Zidentyfikujemy cyberzagrożenia
 • Zaprezentujemy raport zawierający przebieg procesu
 • Przedstawimy jasne wnioski oraz rekomendacje
CyberOperacje.pl